JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE?

1. Raport drugiej opinii

2. Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą

3. Organizacja i pokrycie kosztów podróży

4. Zwrot kosztów leków zakupionych w Polsce

5. Świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą

6. Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania

7. Dostęp do świadczeń ambulatoryjnych w Polsce

Druga Opinia Medyczna

W przypadku zdiagnozowania poważnego stanu chorobowego, zorganizujemy i pokryjemy koszty przygotowania raportu na temat Twojego stanu zdrowia. Opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca postawionej diagnozy, będzie zawierać również propozycję dalszego leczenia oraz odpowiedzi na Twoje pytania. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.

Będziesz miał większą pewność, że Twoja diagnoza jest prawidłowa, a plan leczenia optymalny.

Opieka medyczna za granicą

Następnie przygotujemy dla Ciebie miejsce w placówce medycznej za granicą i zorganizujemy cały proces leczenia:

  • podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu),

  • pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i pełną opiekę po niej,

  • podróż do domu,

  • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju.

Dodatkowo otrzymasz wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Zyskasz możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą, dobranej w oparciu o analizę Twojego przypadku.

Opieka ambulatoryjna w Polsce

Po leczeniu za granicą nadal będziemy Cię wspierać na drodze do zdrowia. Będąc już w kraju, możesz korzystać bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji z usług medycznych. W ramach limitu wynoszącego 50 000 zł, możesz m.in. wykonywać badania laboratoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG czy tomografu; do Twojej dyspozycji są również lekarze specjaliści i rehabilitanci.

Zyskasz dostęp do świadczeń ambulatoryjnych po powrocie do Polski w ramach kontynuacji leczenia