Osoba, która ukończyła 18 rok życia

97 zł

miesięcznie

Osoba, która nie ukończyła 18-go roku życia

41 zł

miesięcznie

SUMY UBEZPIECZENIA

2 000 000 € - tyle przysługuje Ci w ramach Opieki medycznej za granicą w ciągu całego okresu ubezpieczenia

1 000 000 € - tyle przysługuje Ci w ramach Opieki medycznej za granicą w ciągu roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

50 000 € - zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do Polski

100 € - za każdy dzień pobytu w szpitalu maksymalnie za 60 dni dla jednego poważnego stanu chorobowego, 
    
50 000 zł
- do tej kwoty skorzystasz z usług ambulatoryjnych w Polsce po leczeniu za granicą

PROFESJONALNA OPIEKA MEDYCZNA W RAZIE:

• nowotworu

• przeszczepu szpiku kostnego

• przeszczepu narządów

• wszczepieniu by-passów

• operacji naprawczej zastawki serca

• zabiegu neurochirurgicznego

 

Te przypadki stanowią 80%
wszystkich śmierci w Polsce